Föreningar

Här får du information om de olika föreningarna i byn. vad de sysslar med och så vidare.

Svarttjärns Samverkansförening

Svarttjärns Samverkansförening bildades 2007 genom en sammanslagning av Bönhusföreningen och Byaföreningen. Man övertog då ägandet och ansvaret för bönhusfastigheten som blev byns gemensamma samlingslokal. Föreningen har en styrelse med 3 arbetsgrupper under sig för att sprida ansvarfördelningen av byns åtaganden och angelägenheter. Vid bildandet av föreningen fick alla i byn anmäla sig till vilken intressegrupp man ville tillhöra. Föreningen har ca 43 medlemmar 2014.

 

Styrelsen ansvarar för: 
Ekonomi, statistik, bidrags- och projektansökningar, beslut om större inköp, tecknande av avtal, förvaring av handlingar, byautvecklingsfrågor, studiecirklar. Under styrelsen finns även utsedd representation i ”Bredbandsgruppen” som även omfattar byarna Vallen och Holmsvattnet. 

Fastighetsgruppen ansvarar för: 
Drift och underhåll av bönhuset, övervakning av elförbrukning, utemiljön, Stutuladan, inköp av förbrukningsvaror, städlista, lista för snöröjning, anslagstavla, skrotinsamlingar mm 

Fritidsgruppen ansvarar för:
Drift, underhåll och förbättringar på badplatsen (inkl. vägen dit), drift och underhåll av stugan på Blyberget, ansvar för besöksmålet Havsvågen på Lidberget, skoterleder, uppsättning av julgran, skyltar för vägar och vandringsleder mm 

Festgruppen ansvarar för:
Grötfest, fettisdagsfirande, valborgsmässofirande, sommarlördag, grillkväll på badplatsen, surströmmingsfest, ansvar för loppisförsäljning mm 

Byns alla föreningar är välkomna att använda byagården för sina interna sammankomster. Lokalerna nyttjas även för gudstjänster och barnverksamhet. Den kan även användas för privata födelsedagskalas, föreningsträffas, loppis, cafékvällar mm 

Information och bokning av bönhuset görs hos föreningens ordförande, Inger Olofsson eller kontaktformuläret under fliken "Byahus"

Svarttjärns EFS

Vi föds, växer upp, åldras och dör. Vad är det för mening med allting?

Det är livsfrågor som man i alla tider grubblat över. Det är också dessa livets viktigaste och svåraste frågor som är grunden till varför EFS i Svarttjärn finns. Vi har inte färdiga svar på allting men vill ändå tro att det finns ett hopp för oss människor.

Vi är inte till av en slump…
Det finns något mer än livet här på jorden…
Vi är älskade...

Klicka på följande länkar om du vill veta mer om EFS:
EFS Sverige, EFS Västerbotten

 

Ordförande: Erling Wallsson

 

http://www.kyrktorget.se/efs.svarttjarn