Bokningsregler

Regler för uthyrning av föreningslokalen i Svarttjärn
Svarttjärn 2:28  – ägd av Svarttjärns Samverkansförening
Antagna vid årsmötet 2015-03-15

 

Kostnad för uthyrning till föreningar:

 

Föreningar

Kostnad

Förening/fler än 5 sammankomster/år

 

 

1000:-/år

Förening/färre än 5 sammankomster/år

100:-/år  Om man ordnar någon aktivitet, typ cafékväll, som inbringar pengar till byaföreningen, så blir det ingen hyra.

Studiecirklar via studieförbund

75:-/gång

Besökande föreningar/ föreningar från andra orter

 

100:-/gång

 

Kostnad för uthyrning för privata kalas/fester:

 

Medlem

Ej medlem

Hyra av bägge våningsplanen:

200:-/tillfälle

1000:- /tillfälle
samt depositionsavgift
1000:- för nyckel

Hyra av övre plan:

100:-/tillfälle

500:-/tillfälle
samt depositionsavgift 1000:- för nyckel

Hyra av nedre plan:

100:-/tillfälle

500:-/tillfälle
samt depositionsavgift 1000:- för nyckel

Hyra av enbart bord och stolar:


50:-/tillfälle

 

200:-

Hyra av enbart glas och porslin:

 

50:-/tillfälle

 

200:-

Det är inte tillåtet att som medlem hyra ut lokalen i andra hand, dvs hyra den som medlem men sen upplåta lokalen till icke medlem.
Den som hyr/lånar lokalen ansvarar för att återställa lokalen i samma skick som då den togs i bruk. Alla sopor i kök och toaletter tas om hand av den som nyttjat lokalen. Efter privata fester ska lokalen städas av den som hyrt lokalen – i annat fall debiteras dubbel hyra. Om något i huset/inventarierna skadats ska det ersättas till Svarttjärns Samverkansförening.

Bokning: Bokning sker hos föreningens ordförande, Inger Olofsson,
                 telefon 0914-70118.

 

Svarttjärns Samverkansförening

Byahus - Historia

Den 12 mars 1945 bildade man en bönhusstiftelse i Svarttjärn och började samla pengar för att bygga ett bönhus.

Byggnadstillstånd beviljades hösten 1951 och grävning av källarvåning påbörjades redan samma höst. Sommaren 1952 blev det byggstart och vid jultiden var det så pass färdigt att julotta kunde hållas.

Byggmästare var Seth Nilsson från Vallen. Snickerier och inredningar gjordes av Erik Lundström i Svarttjärn och målningsarbetet utfördes av Ansgar Johansson från Vallen. Av byamännens samfällighet fick man skog som avverkades  och kördes till byns såg där ägaren John Lundström sågade stockar till plank och bräder. Såväl grundgrävning, avverkning av skog, körning av timmer och massor av övrigt arbete utfördes gemensamt av frivilliga krafter i byn. Söndagen den 19 juli 1953 invigdes bönhuset av dåvarande kyrkoherden i Lövångers församling Johan Hedqvist.

 

 

Byahus

Det tidigare bönhuset fungerar numera som ett "Byahus". Alla byns föreningar kan använda den som sin samlingslokal.

Byahuset kan även hyras ut för privata ändamål. Sedan 2007 är det Svarttjärns Samverkansförening som äger och förvaltar huset.

 

Bokning av samlingslokalen sker hos byaföreningens ordförande under menyrubriken "Bokning".