Byahus

Det tidigare bönhuset fungerar numera som ett "Byahus". Alla byns föreningar kan använda den som sin samlingslokal.

Byahuset kan även hyras ut för privata ändamål. Sedan 2007 är det Svarttjärns Samverkansförening som äger och förvaltar huset.

 

Bokning av samlingslokalen sker hos byaföreningens ordförande under menyrubriken "Bokning".