Byahus - Historia

Den 12 mars 1945 bildade man en bönhusstiftelse i Svarttjärn och började samla pengar för att bygga ett bönhus.

Byggnadstillstånd beviljades hösten 1951 och grävning av källarvåning påbörjades redan samma höst. Sommaren 1952 blev det byggstart och vid jultiden var det så pass färdigt att julotta kunde hållas.

Byggmästare var Seth Nilsson från Vallen. Snickerier och inredningar gjordes av Erik Lundström i Svarttjärn och målningsarbetet utfördes av Ansgar Johansson från Vallen. Av byamännens samfällighet fick man skog som avverkades  och kördes till byns såg där ägaren John Lundström sågade stockar till plank och bräder. Såväl grundgrävning, avverkning av skog, körning av timmer och massor av övrigt arbete utfördes gemensamt av frivilliga krafter i byn. Söndagen den 19 juli 1953 invigdes bönhuset av dåvarande kyrkoherden i Lövångers församling Johan Hedqvist.