Om Svarttjärn

Svarttjärn ligger ca 28 km från Lövångers samhälle. Den gränsar i norr mot Holmsvattnet, i väster mot Mjödvattnet och i söder finns Vallen fyra kilometer bort. I Svarttjärn, byn som fått namn efter tjärnen, finns en mängd besöksmål.

Badplatsen i byn finns på södra sidan av Svarttjärnen på den plats som benämns Röjudden. Här har byn gjort i ordning en fin badplats med bland annat brygga, omklädningsrum och grillplats. Här finns också ett vindskydd.

Bönhuset byggdes 1953 och är även byns samlingslokal där de har en mängd olika aktiviteter. Cafékvällar med bl.a. diktläsning och sång är en av dem.

Blyberget med sina 146,6 m.ö.h är värd ett besök. Här väntar en storslagen utsikt över nejden. Det finns också möjlighet att grilla i toppstugan. Vintertid leder ett skoterspår hit upp för även Blyberget är ett av skoterklubbens utflyktsmål.

På Lidberget finns ett klapperstensfält sen istiden som går i vågor. Det kallas därför ”Havsvågen”. Nu finns bilväg nästan ända upp förutom en gångstig i slutet på ca 400 meter.

”Stutulödun” utgör ett minne från svunna tider. Ladan är från 1700-talet och användes förr till myrslåtter. Den flyttades 2010 till bönhustomten så att alla kan se den fina gamla ladan.

Fjällboda tillhörde Svarttjärn fram till 1789 då den blev en egen by. Namnet fjäll användes för något som låg avsides och långt bort och Fjällboda ligger väldigt isolerat, lång in i skogen. Det är en numera en utdöd by, den siste flyttade därifrån i början av 30-talet. De som bodde här på 1800-talet fick kämpa hårt för brödfödan och det var mycket fattigt. Husen är rivna men grunderna finns kvar. Stigarna i området är skyltade och det finns anslag med historik om platserna. För att komma till Fjällboda kan man åka via Brattjärn.