Hösten 2016 besökte kommunens Samhällsbyggnadskontor Svarttjärn. Syftet var att öppna upp för en dialog om bostadsbyggande på landsbygden.

Efter detta sökte Svarttjärns Samverkansförening pengar ur kommunens medel för Lokala Utvecklingsinsatser för att  kunna inventera lämplig tomtmark för bostadsbyggande på landsbygden.

Ansökan beviljades och projektet genomförs i samverkan med de närliggande byarna Vallen och Vebomark.

Under 2017 kommer inventering och fotografering att göras av lämpliga tomter.

Materialet kommer sedan att sammanställas till ett bildspel som ska lägga ut på kommunens hemsida och på Destination Skellefteå.

 

Det ska kunna visas som ett alternativ till dem som söker tomter för att bygga hus utanför stadskärnan och som vill bo i en lantlig miljö.