Mötesantteckningar från möte med i bönhuset 26/6

 

Bredbandsgrävningen är i denna by planlagd i kvartal 3, mest trolig start i slutet av Augusti eller September.

 

På egen tomt ska en pinne sättas ut som markerar var hålet ska grävas in i huset, samt en pinne där den privata grävningen ska ansluta "byagrävningen". Det är en fördel om man grävt sin egen del innan Skellefteå Kraft kommer och gör sin grävning.

För mer detaljer och tips kring den egna grävningen finns ett instruktionshäfte skapat. Några ex. delades ut på mötet. Marcus kommer också skicka ut en inskannad kopia.

 

En "borrgrupp" utsågs som tar på sig att gräva korrekta hål i husen. Där ingår Johan Lundqvist, Ansgar Olofsson, Tomas Pettersson och Paulina Hägglund.

 

Kring de pengar som ska  in för byns grävning bestämdes att ett konto skapas via Samfällighetsföreningen. Kontot är nu öppnat genom Henry Larsson och Christian Strand och dit ska de 7500kr betalas in så snart som möjlighet.  Sista datum 20 juli. Inget separat inbetalningskort kommer utan alla som anmält anslutning gör en överföring till detta konto. OBS Märk överföringen med ditt namn,  pengarna ska sättas in på Swedbank konto:8420-2,694 064 775-0.(Bifogar bild på konto)

 

Några var intresserade av att samverka också kring grävningen på den egna tomten. Är du det, ta kontakt med Gösta Hellgren som kollar upp alternativa lösningar och priser.

 

 

Kanske har ni också noterat att en del material börjat anlända och är placerade på uppställningsplats bakom Arne Holmérs garage. När det närmar sig tiden för att hämta kabel till sin tomt hör vi av oss. Inget material får hämtas utan att det prickats av av materilansvariga Ansgar Olofsson och Nils-Olof Eklud.

 

Hör av er om ni har frågor, vi kommer också skicka ut mer info i takt med att vi får veta mer.

 

/Bredbandsgruppen genom Stina

Tisdagen den 26 juni kl 19 träffas vi i Svarttjärns bönhus för ett informationsmöte.

 

Vi går igenom hur det praktiskt kommer gå till med utbyggnaden. Vi förtydligar vad Skellefteå Kraft gör. Samt vad som förväntas göras av oss kring den egna grävningen på tomt.

 

Vi går igenom den föreslagna sträckningen enligt de kartor vi fått. Här kan vi också komma med förslag på alternativa sträckningar.

 

För de som är upptagna den kvällen så kommer det att hållas liknande möten i Holmsvattnet och Vallen på följande tider:

Måndag 25/6 kl19 Vallen, "Envisheten"

Onsdag 27/6 kl19 Holmsvattnets byahus

 

Efter att beslutet att det blir ett bredbandsprojekt under 2018 för byarna Vallen, Svarttjärn och Holmsvattnet, har den gemensamma bredbandsgruppen jobbat på med förfrågan och antagande av anbud för byns grävning.

 

Fem entreprenörer har vi tillfrågat och två lämnade in anbud.

Ett anbud med fast pris och ett anbud med rörliga priser.

Vi beslutade att anta Markbyggarnas anbud med motiveringen:

- Erbjöd ett fast pris. 

- Markbyggarna kommer att gräva Skellefteå Krafts sträckor och är därmed väl medvetna om hur jobbet ska utföras.

- Tryggheten med ett fast pris och att erfarenhet finns från tidigare projekt.

 

Priset för byns grävning har sjunkit från den första ungefärliga nivån och är nu nere på 7500:-

Kostnaderna blir då:

15900:- till Skellefteå Kraft, betalas efter projektet.

7500:- till Byagrävningen, betalas innan projektstart.

Totalt: 23400:- + grävning över egen tomt.

 

Det går fortfarande att göra en beställning via hemsidan eller ringa in till kundtjänst på Skellefteå Kraft.

Hemsida: https://skekraft.servicezones.net/skelleftea/Holmsvattnet

Skellefteå Kraft Fibernät AB - Holmsvattnet, Vallen ...

skekraft.servicezones.net

Utbyggnad pågår. Vi har nu beslutat att bygga fibernät i detta område och arbetet är påbörjat, men det är fortfarande inte för sent att beställa en fiberuppkoppling mot Skekraft.net!

 

Kundtjänst: 0910-77 25 50

 

Punkter att diskutera på informationsmötet:

- Datum då olika steg sker

- Grävning över egen tomt.

- Borrning genom husvägg.

- Detaljgenomgång av grävsträckor på kartorna.

- Material och Materialansvariga är Ansgar Olofsson och Nils-Olof Eklund. De kommer att föra lagersaldo på byns material. Genom dem får alla får hämta det som behövs för varje anslutning.

- Ekonomi

För byns grävning som vi ska betala Markbyggarna så kommer 7500:- att samlas in nu innan grävningen börjar. Inbetalningskort kommer att finnas på informationsmötet.

- Kvalitetsansvarig är Johan Lundqvist, han kommer besiktiga tomtgrävning, håltagning och ger klartecken till Skellefteå Kraft när byn är färdig.

- Borrgrupp, på mötet behöver vi utse en "borrgrupp" som har till uppdrag att hjälpa till med borrning genom väggar.

- Övriga frågor

 

Hälsningar 

Stina Stenmark 070-3135652

Marcus Birgersson 070-2696776

 

Johan Lundqvist 073-0870190

Nu har det fyllt på bra med bindande anmälningar här från oss här i Svarttjärn. Känns väldigt positivt.

 

Vill bara påminna om att det tisdag om en vecka den 20 mars är sista dagen för anmälan till bredbandet. Alla fast boende fick ett brev om detta per post för någon vecka sedan. De som har fritidshus i Svarttjärn, Vallen och Holmsvattnet har däremot inte fått denna påminnelse om anmälan. Vi i kontaktgruppen har i första hand varit i kontakt med er som är fast boende och kollat av att ni ej inte missat någon info. Om ni med fritidshus också vill veta mer innan ni bestämmer er så hör av oss till oss eller direkt till Skellefteå Kraft så ska vi göra vårt bästa för att svara. Ju fler vi är som ansluter oss desto bättre!

 

NU hoppas vi att nästa gång ni hör från oss är det för att meddela att grävandet verkligen blir av. Att nästa möte får handla om hur vi tillsammans praktiskt ska lägga upp arbetet. 

 

Bifogar länken till senaste uppdateringen hos Skellefteå kraft där ni ser hur många som anslutit säg samt med direktlänk till den bindande anmälan. Som ni ser är vi inte uppe i 75% än, men vi jobbar på att vi ska bli några till nu sista veckan och att vi ändå ska få chansen att bygga ut trots en lite lägre procentsats. Vet ni någon som ej är med i maillistan ovan men som borde nåtts av denna info. Vidarebefordra gärna denna mailtråd eller prata med den/de. 

 

https://skekraft.servicezones.net/skelleftea/Holmsvattnet

 

/Stina Stenmark och Marcus Birgersson

Nu är beslutet taget!

 

Det blir utbyggnad av bredband i Holmsvattnet Vallen och Svarttjärn denna sommar!

😊👍👌

Mer info om det praktiska arbetet kommer snart.

 

Det går fortfarande ansluta sig om man ännu ej anmält intresse ett litet tag till.  Följ i så fall länken nedan eller hör av till oss i bredbandsgruppen.

 

https://skekraft.servicezones.net/Signup/SearchAddress?orderkey=ea8eabfa-e5a4-492a-b9ee-2694f843150f&currentWizard=SignupWizard&customerTypeId=3d732beb-f6b6-4ea3-abbf-e3a072a524c9

 

 

Du får detta brev då du ännu ej beställt en anslutning och vi vill säkerställa att alla får chansen att vara med.

 

Vi jobbar med nu med att ta in offerter för byns grävning. I nuläget kan vi inte säga en exakt kostnad för grävningen då detta beror på hur många som beställer en anslutning. Vi har ett ungefärligt pris på 10000kr per fastighet denna summa ska in vid projektstart. Till detta kommer grävning på egen tomt dock max 50 meter.

 

Vi är övertygade om att detta projekt är viktigt för Vallen, Svarttjärn, Holmsvattnet och de enskilda fastigheterna. Så ta nu vara på den här chansen knyt avtal om anslutning innan den 31 mars. Angående brevutskicket från telia så kommer kopparnätet som ger oss möjlighet till ADSL och fast telefoni att försvinna under 2019.

 

Med vänliga hälsningar

Bredbandsgruppen

Fler artiklar...

  1. bb-uppmaning
  2. Bredband