Du får detta brev då du ännu ej beställt en anslutning och vi vill säkerställa att alla får chansen att vara med.

 

Vi jobbar med nu med att ta in offerter för byns grävning. I nuläget kan vi inte säga en exakt kostnad för grävningen då detta beror på hur många som beställer en anslutning. Vi har ett ungefärligt pris på 10000kr per fastighet denna summa ska in vid projektstart. Till detta kommer grävning på egen tomt dock max 50 meter.

 

Vi är övertygade om att detta projekt är viktigt för Vallen, Svarttjärn, Holmsvattnet och de enskilda fastigheterna. Så ta nu vara på den här chansen knyt avtal om anslutning innan den 31 mars. Angående brevutskicket från telia så kommer kopparnätet som ger oss möjlighet till ADSL och fast telefoni att försvinna under 2019.

 

Med vänliga hälsningar

Bredbandsgruppen