Tisdagen den 26 juni kl 19 träffas vi i Svarttjärns bönhus för ett informationsmöte.

 

Vi går igenom hur det praktiskt kommer gå till med utbyggnaden. Vi förtydligar vad Skellefteå Kraft gör. Samt vad som förväntas göras av oss kring den egna grävningen på tomt.

 

Vi går igenom den föreslagna sträckningen enligt de kartor vi fått. Här kan vi också komma med förslag på alternativa sträckningar.

 

För de som är upptagna den kvällen så kommer det att hållas liknande möten i Holmsvattnet och Vallen på följande tider:

Måndag 25/6 kl19 Vallen, "Envisheten"

Onsdag 27/6 kl19 Holmsvattnets byahus

 

Efter att beslutet att det blir ett bredbandsprojekt under 2018 för byarna Vallen, Svarttjärn och Holmsvattnet, har den gemensamma bredbandsgruppen jobbat på med förfrågan och antagande av anbud för byns grävning.

 

Fem entreprenörer har vi tillfrågat och två lämnade in anbud.

Ett anbud med fast pris och ett anbud med rörliga priser.

Vi beslutade att anta Markbyggarnas anbud med motiveringen:

- Erbjöd ett fast pris. 

- Markbyggarna kommer att gräva Skellefteå Krafts sträckor och är därmed väl medvetna om hur jobbet ska utföras.

- Tryggheten med ett fast pris och att erfarenhet finns från tidigare projekt.

 

Priset för byns grävning har sjunkit från den första ungefärliga nivån och är nu nere på 7500:-

Kostnaderna blir då:

15900:- till Skellefteå Kraft, betalas efter projektet.

7500:- till Byagrävningen, betalas innan projektstart.

Totalt: 23400:- + grävning över egen tomt.

 

Det går fortfarande att göra en beställning via hemsidan eller ringa in till kundtjänst på Skellefteå Kraft.

Hemsida: https://skekraft.servicezones.net/skelleftea/Holmsvattnet

Skellefteå Kraft Fibernät AB - Holmsvattnet, Vallen ...

skekraft.servicezones.net

Utbyggnad pågår. Vi har nu beslutat att bygga fibernät i detta område och arbetet är påbörjat, men det är fortfarande inte för sent att beställa en fiberuppkoppling mot Skekraft.net!

 

Kundtjänst: 0910-77 25 50

 

Punkter att diskutera på informationsmötet:

- Datum då olika steg sker

- Grävning över egen tomt.

- Borrning genom husvägg.

- Detaljgenomgång av grävsträckor på kartorna.

- Material och Materialansvariga är Ansgar Olofsson och Nils-Olof Eklund. De kommer att föra lagersaldo på byns material. Genom dem får alla får hämta det som behövs för varje anslutning.

- Ekonomi

För byns grävning som vi ska betala Markbyggarna så kommer 7500:- att samlas in nu innan grävningen börjar. Inbetalningskort kommer att finnas på informationsmötet.

- Kvalitetsansvarig är Johan Lundqvist, han kommer besiktiga tomtgrävning, håltagning och ger klartecken till Skellefteå Kraft när byn är färdig.

- Borrgrupp, på mötet behöver vi utse en "borrgrupp" som har till uppdrag att hjälpa till med borrning genom väggar.

- Övriga frågor

 

Hälsningar 

Stina Stenmark 070-3135652

Marcus Birgersson 070-2696776

 

Johan Lundqvist 073-0870190