Mötesantteckningar från möte med i bönhuset 26/6

 

Bredbandsgrävningen är i denna by planlagd i kvartal 3, mest trolig start i slutet av Augusti eller September.

 

På egen tomt ska en pinne sättas ut som markerar var hålet ska grävas in i huset, samt en pinne där den privata grävningen ska ansluta "byagrävningen". Det är en fördel om man grävt sin egen del innan Skellefteå Kraft kommer och gör sin grävning.

För mer detaljer och tips kring den egna grävningen finns ett instruktionshäfte skapat. Några ex. delades ut på mötet. Marcus kommer också skicka ut en inskannad kopia.

 

En "borrgrupp" utsågs som tar på sig att gräva korrekta hål i husen. Där ingår Johan Lundqvist, Ansgar Olofsson, Tomas Pettersson och Paulina Hägglund.

 

Kring de pengar som ska  in för byns grävning bestämdes att ett konto skapas via Samfällighetsföreningen. Kontot är nu öppnat genom Henry Larsson och Christian Strand och dit ska de 7500kr betalas in så snart som möjlighet.  Sista datum 20 juli. Inget separat inbetalningskort kommer utan alla som anmält anslutning gör en överföring till detta konto. OBS Märk överföringen med ditt namn,  pengarna ska sättas in på Swedbank konto:8420-2,694 064 775-0.(Bifogar bild på konto)

 

Några var intresserade av att samverka också kring grävningen på den egna tomten. Är du det, ta kontakt med Gösta Hellgren som kollar upp alternativa lösningar och priser.

 

 

Kanske har ni också noterat att en del material börjat anlända och är placerade på uppställningsplats bakom Arne Holmérs garage. När det närmar sig tiden för att hämta kabel till sin tomt hör vi av oss. Inget material får hämtas utan att det prickats av av materilansvariga Ansgar Olofsson och Nils-Olof Eklud.

 

Hör av er om ni har frågor, vi kommer också skicka ut mer info i takt med att vi får veta mer.

 

/Bredbandsgruppen genom Stina