Blyberget

Blyberget, en populär utflyktsplats, ligger väster om byn och når en höjd av 145 m ö.h. Berggrunden består av yngre urbergs granit(sten till socklar under många hus i byn). Här finns en raststuga i from av en timmerlada med grillmöjligheter. Varje fettisdag ordnas det fackelspår dit upp med efterföljande intag av semlor i bönhuskällaren.