Stutulödun

Ladan timrades upp under senare delen av 1700-talet och var ursprungligen uppförd för myrslåtter vid Nöppelsjön.

Den blev flyttad 1894-1895, efter lantmäteriet, av August Andersson ( n´ August – Annersa) till dåvarande Svarttjärn ¾, senare Svarttjärn 9/1, för slåttervall.

Ladan har fått sitt namn efter sitt utseende. Den är som synes otät timrad, smal nedtill och vidast uppe vid taket ( vid taakskie ).

Ladans utformning gör att den har egenskaper som en hötork. Hö eller halm luftas och risk för bärgningsskador är små även när skörden inte är helt torr när man kör in den i ladan.

Den flyttades till Bönhustomten och renoverades under sommaren 2010 av medlemmar i Svarttjärns Samverkansförening.